2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $346.46B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $8.47B

BXC is also a new fantasy digital currency Battlecoin is a SHA-256 hybrid Proof-of-Work and Proof-of-Stake coin. There is a generous 1% interest for every 10 day period for BCX holders. Battlecoin is a playful coin with serious potential. It has 3% premined coins and 2% of coins given to early adopters. Up untill the 10000th block thereare 500 coins per block, after - only 50 coins per block. It has Proof of Stack feature: Every 10 days 1% of stake is given to the holder if the stake was immovable within 20 days. Block time is 2 minutes and difficulty retargets every 10 blocks.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type PoS
24სთ გაიხსნა $0.0003
24სთ დაბალი $0.0003
24სთ მაღალი $0.0003
ფასი BTC-ში 0.00000003000000 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 0 BCX
მაქსიმალური რაოდენობა 100,000,000 BCX
კაპიტალი $0
24სთ მოცულობა(კოინი) 279,393 BCX
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $87
ბოლო განახლება 2020-09-10 05:05:02 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time BattleCoin widget into your website copy the following code.