2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $365.45B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.55B

Croat is a virtual coin or criptocurrency based on Cryptonote algorithm. Their objective is to create a Catalan product, a tool destined to be used by the people, governed by the people, and that brings benefits directly to the people.

Croat was one of the most used and longest lived of the Catalan coins (fiat). Croat is an important part of the historical dentity of the Catalan people. Croat as an altcoin brings the Catalan coin from the past into the future.
A tool within everyone’s reach, justified not only by economical needs, but also by historical, cultural and personal ones. More info on Croat's history here.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type PoW
24სთ გაიხსნა $0.0012
24სთ დაბალი $0.0011
24სთ მაღალი $0.0012
ფასი BTC-ში 0.00000009997704 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 0 CROAT
მაქსიმალური რაოდენობა 100,467,440 CROAT
კაპიტალი $0
24სთ მოცულობა(კოინი) 42,143 CROAT
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $48
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:12:10 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Croat widget into your website copy the following code.