2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $376.83B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $11.49B

CarVertical is a blockchain-based vehicle history registry. The CarVertical will allow the network users to register their vehicles on the blockchain as a property and by installing a miner into the vehicle OBD slot (On-Board Diagnostics) generate a stream of real-time information that will be used to calculate the real value of the vehicle. In order to calculate the real value of a certain vehicle, the CarVertical team will use machine learning and advanced mathematical models. Furthermore, the CarVertical will feature a wallet that will serve as a gateway to most of their services, including the car's registration and maintenance records previously mentioned, and also perform insurance or technical inspection tasks.

CarVertical token (CV) is an ERC-20 token that will be used to reward the network users that provide information about the vehicle.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.0002
24სთ დაბალი $0.0002
24სთ მაღალი $0.0003
ფასი BTC-ში 0.00000001961391 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 9,931,144,192 CV
მაქსიმალური რაოდენობა 2,147,483,648 CV
კაპიტალი $2,294,529
24სთ მოცულობა(კოინი) 12,324,553 CV
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $2,848
ბოლო განახლება 2020-08-05 22:56:58 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time CarVertical widget into your website copy the following code.