2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $367.06B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.76B

EOS.IO is software that introduces a blockchain architecture designed to enable vertical and horizontal scaling of decentralized applications (the “EOS.IO Software”). This is achieved through an operating system-like construct upon which applications can be built. The software provides accounts, authentication, databases, asynchronous communication and the scheduling of applications across multiple CPU cores and/or clusters. The resulting technology is a blockchain architecture that has the potential to scale to millions of transactions per second, eliminates user fees and allows for quick and easy deployment of decentralized applications. For more information, please read the EOS.IO Technical White Paper.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.85%
Proof type DPoS
24სთ გაიხსნა $2.99
24სთ დაბალი $2.96
24სთ მაღალი $3.12
ფასი BTC-ში 0.00027157894923 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 1,020,544,512 EOS
მაქსიმალური რაოდენობა 1,000,000,000 EOS
კაპიტალი $3,136,133,376
24სთ მოცულობა(კოინი) 2,237,951 EOS
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $6,837,657
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:25:55 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time EOS widget into your website copy the following code.