2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $366.64B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.85B

Gnosis is a decentralized prediction market built on the Ethereum protocol. Gnosis provides an open platform for anyone to predict the outcome of any event and plans to drastically simplify the creation of customized prediction market applications. GNO is an Ethereum-based token that is used to incentivize long-term participation in the Gnosis platform.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.08%
Proof type
24სთ გაიხსნა $31.94
24სთ დაბალი $30.50
24სთ მაღალი $32.07
ფასი BTC-ში 0.00275404439205 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 10,000,000 GNO
მაქსიმალური რაოდენობა 10,000,000 GNO
კაპიტალი $311,200,672
24სთ მოცულობა(კოინი) 998 GNO
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $31,051
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:40:47 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Gnosis widget into your website copy the following code.