2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $290.87B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $6.77B

Horizon State is a token-based blockchain voting and decision-making platform that delivers unprecedented trust through the integrity and post-unforgeable attributes of blockchain technology. Horizon State delivers a secure digital ballot box that cannot be hacked, wherein results can never be altered, and voter identities are protected. The platform operates through the use of Decision Tokens (HST). These are used for running the decision and voting processes by providing the ‘gas’ for voting and other services within the ecosystem.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.0002
24სთ დაბალი $0.0002
24სთ მაღალი $0.0002
ფასი BTC-ში 0.00000002001668 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 30,862,962 HST
მაქსიმალური რაოდენობა 48,240,068 HST
კაპიტალი $6,045
24სთ მოცულობა(კოინი) 0 HST
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $0
ბოლო განახლება 2020-06-04 18:06:41 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Decision Token widget into your website copy the following code.