2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $365.70B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.97B

The Huobi token is an ERC-20 token that allows users to receive a discount for any fees on the Huobi exchange. The HT tokens will be issued by an airdrop in which 60% of the tokens will be credit to the users' accounts, 20% will be used to support the platform operations and the last 20% will be used as an incentive to Huobi's team, with a freezing period of 4 years. In the future, the team plans to announce more benefits for the HT token holders.

წილი ბაზრის კაპიტალში 0.67%
Proof type
24სთ გაიხსნა $4.71
24სთ დაბალი $4.65
24სთ მაღალი $4.97
ფასი BTC-ში 0.00043284039539 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 500,000,000 HT
მაქსიმალური რაოდენობა 500,000,000 HT
კაპიტალი $2,440,148,480
24სთ მოცულობა(კოინი) 4,006,532 HT
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $19,553,066
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:52:18 +01:00 BST
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Huobi Token widget into your website copy the following code.