2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $290.77B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $6.86B

HTML Coin is a rebrand of the HTML5 Coin that was exchanged at a 1:1 ratio. The HTML Coin is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based on the SHA256 algorithm that was developed using a Bitcoin and Ethereum hybrid blockchain technology which integrates Bitcoin Core, Proof-of-Stake (PoS) and the Ethereum Virtual Machine (EVM). 

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type PoW/PoS
24სთ გაიხსნა $0.000078
24სთ დაბალი $0.000073
24სთ მაღალი $0.000095
ფასი BTC-ში 0.00000000745607 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 0 HTML
მაქსიმალური რაოდენობა 2,147,483,648 HTML
კაპიტალი $0
24სთ მოცულობა(კოინი) 537,286,208 HTML
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $39,210
ბოლო განახლება 2020-06-04 18:26:49 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time HTML Coin widget into your website copy the following code.