2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $346.46B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $8.47B

The Leadchain Foundation is launching the Kind Ads Protocol, an Ethereum-based trust protocol that improves how publishers and advertisers engage online. KIND is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the Kind Ads ecosystem.

წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.0020
24სთ დაბალი $0.0020
24სთ მაღალი $0.0020
ფასი BTC-ში 0.00000019670023 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 61,000,000 KIND
კაპიტალი $124,326
24სთ მოცულობა(კოინი) 449 KIND
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $1
ბოლო განახლება 2020-09-10 05:02:21 +01:00 BST
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Kind Ads widget into your website copy the following code.