2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $365.86B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.60B

Maker DAO is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token Dai against the IMF’s currency basket SDR. It's token, MKR is a speculative Ethereum based asset that backs the value of the dai, a stable price stable coin issued on Ethereum. Maker earns a continuous fee on all outstanding dai in return for governing the system and taking on the risk of bailouts. Maker’s income is funnelled to MKR owners through BuyBack program (Buy&Burn).

წილი ბაზრის კაპიტალში 0.16%
Proof type
24სთ გაიხსნა $579.49
24სთ დაბალი $578.78
24სთ მაღალი $613.14
ფასი BTC-ში 0.05313590702124 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 1,005,577 MKR
მაქსიმალური რაოდენობა 1,000,000 MKR
კაპიტალი $603,175,104
24სთ მოცულობა(კოინი) 2,170 MKR
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $1,300,698
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:15:37 +01:00 BST
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Maker widget into your website copy the following code.