2281 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $142,295,207,435
მთლიანი მოცულობა 24სთ $239,407,449

წილი ბაზრის კაპიტალში 0.35%
Proof type
24სთ გაიხსნა $527.72
24სთ დაბალი $497.05
24სთ მაღალი $575.45
ფასი BTC-ში 0.13907156619645 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 1,000,000 MKR
მაქსიმალური რაოდენობა 1,000,000 MKR
კაპიტალი $503,089,984
24სთ მოცულობა(კოინი) 1,237 MKR
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $646,330
ბოლო განახლება 2019-02-16 04:20:55 +00:00 GMT
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Maker widget into your website copy the following code.