2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $366.79B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.73B

Minereum is the first ever self mining Smart Contract Token. Coins are generated on the fly with a mathematical formula. The MNE token is an Ethereum-based token.

The Genesis Addresses Collection occurred between April 14 5 PM UTC and April 15 5 PM UTC, 4268 addresses were collected from the community. Each Genesis Address was attributed 32,000 coins, as there were 4268 Genesis Addresses, the Total Maximum Supply was set to 136,576,000 MNE. Although the Total Max Supply is set to 136,576,000 MNE, this supply will only be reached in about 47 years. This is because of the Self Mining principle of minereum that only allows each Genesis Address to mine 0.00032 MNE per ethereum block.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.12
24სთ დაბალი $0.10
24სთ მაღალი $0.12
ფასი BTC-ში 0.00000879185509 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 9,663,526 MNE
მაქსიმალური რაოდენობა 136,576,000 MNE
კაპიტალი $960,777
24სთ მოცულობა(კოინი) 723 MNE
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $72
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:25:52 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Minereum widget into your website copy the following code.