2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $366.17B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.86B

NEO is a platform in which users can issue and trade assets. NEO has been rebranded from the original 'Antshares'. NEO tokenizes proofs of ownership of an asset and not the asset itself, thus taking into account all of the legal complications and obligations that may come with the transfer of shares, equity and assets.

NEO represent an ownership of the NEO platform and allows users to buy NEO (ANC) and to vote on protocol changes on the NEO blockchain. ANS are 100% premined and issued on the NEO's genesis block.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.34%
Proof type
24სთ გაიხსნა $12.58
24სთ დაბალი $12.25
24სთ მაღალი $13.06
ფასი BTC-ში 0.00111331374562 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 100,000,000 NEO
მაქსიმალური რაოდენობა 100,000,000 NEO
კაპიტალი $1,258,000,000
24სთ მოცულობა(კოინი) 41,177 NEO
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $517,163
ბოლო განახლება 2020-08-04 08:50:22 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time NEO widget into your website copy the following code.