2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $346.46B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $8.47B

Oxycoin is a blockchain-based mobile platform with its own native token. The platform features a built in exchange (with fiat), wallet and password management tools, an address book, and a central media hub. Following the launch, Oxycoin will create an Enhanced DAPP SDK, allowing “non-blockchain developers” to build decentralized applications (DAPPs) using JavaScript. The Oxycoin token allows users to vote on platform decisions.

წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type DPoS
24სთ გაიხსნა $0.000050
24სთ დაბალი $0.000050
24სთ მაღალი $0.000050
ფასი BTC-ში 0.00000000482550 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 1,122,382,336 OXY
კაპიტალი $56,119
24სთ მოცულობა(კოინი) 0 OXY
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $0
ბოლო განახლება 2020-09-10 05:01:11 +01:00 BST
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Oxycoin widget into your website copy the following code.