2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $290.98B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $6.80B

Pascal Coin prides itself on being an easy to understand and easy to work with Crypto because it is very similar to a bank. Using accounts instead of a cryptographic address lowers the entry barrier for people not used to the crypto space. Everybody needs to have a personal account in order to receive or send coins. The name derives from the use of Pascal programming language in the reference client. 

Read White Paper Here

 • Written in the Pascal programming language. This is the first cryptocurrency written in the Pascal programming language. Easy to understand for students and binary multi-platform compatible. (like "C++", the language used to make BitCoin)

  • All code is new and written by the Pascal Coin creator Albert Molina
  • Cross-platform. Source can be compiled with Delphi and/or Free Pascal compiler and run over with Windows / Linux / Mac
 • Pascal Coin works with ordinal numbered accounts instead of complicated cryptocurrency addresses, yes, like a traditional bank (from account "0" to account "XXXX")

  • To operate with coins, first, you must have at least one account (like a bank)
  • Accounts are created on each block by the miners. Each block creates 5 new accounts
  • Users can't create accounts by themselves. Unless the user is a miner and creates a block. Users can only create public/private keys to operate with accounts. Users can also have someone with an extra account send one to their public wallet key.
 • Crypto keys (Public key/Private key) are not part of the address like Bitcoin, keys are used as a personal password to operate with your accounts (like a password PIN), wallets can also be locked with a password.

 • Due to the White Paper explained concept, historical transactions can be deleted, but there will always be some nodes with all historical transactions to check consensus on the blockchain.
 • Average block time - 5 minutes

  • 288 blocks per day
  • 105,120 blocks per year
  • Note: Average is an estimation, due to internal adjusting mechanism, real average time is a value between 4 and 5 minutes, having a range of 288-360 blocks/day or 105,120-131,400 blocks/year
 • Pascal Coin use's 4 decimal values: ex. 15.1234 (15.12345 is not a valid value)

 • Initial reward per mined block is 100.0000 Pascal Coins per block.
  • This value will be divided by 2 every 420,480 blocks (average 4 years), so the next cycle reward will be 50.0000, 25.0000, etc. ... until reaching 1.0000 Pascal Coin per block.
  • The minimum reward will be 1.0000 Pascal Coin. After block 2,943,360 (avg 32 years) the block reward will remain a constant 1.0000
 • Pascal Coin uses self-creating accounts. Each block produces 5 accounts
 • 3 operation types can be done with Pascal Coin:

  • Transaction 1 to 1: A single and simple transaction, from one account to another account.
  • Change Account key: Change Public/Private key of an account.
  • Recover funds: Explained on the White Paper. This is to prevent lost keys/lost coins inside the Pascal Coin blockchain. This operation can only be done by miners when mining.
   • Recover funds can only be executed after 420,480 blocks when no operations occur in an account (approx 4 years)
 • In order to easily operate with Accounts, each account has 2 extra verification numbers.

  • Account "0" -> "0-10"
  • Account "1" -> "1-22"
  • Account "12345" -> "12345-54"
 • Cryptographic keys (elliptic curve keys) used by Pascal Coin can be one of:

 • Genesis block was created on August 11 2016

 • This coin has NO PREMINE. All coins have been distributed to miners from block 0.
 • Note: Current blockchain version is 1. The Pascal technical's can only change with a blockchain version upgrade
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.05
24სთ დაბალი $0.05
24სთ მაღალი $0.05
ფასი BTC-ში 0.00000549180025 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 31,780,150 PASC
კაპიტალი $1,708,499
24სთ მოცულობა(კოინი) 0 PASC
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $0
ბოლო განახლება 2020-06-04 18:10:36 +01:00 BST
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Pascal Coin widget into your website copy the following code.