2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $371.91B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $11.66B

Plutus is a decentralized payment application that allows users to make purchases with Bitcoin and Ether anywhere. Users are simply required to load the app with BTC or ETH and hold the phone over the card reader for the payment to complete.

Plutons are Ethereum-based tokens that can be earned as a reward for shopping with Plutus. Plutons will be available to convert on the Plutus exchange network, allowing users to make in-store purchases with zero fees on conversion.

Only 850,000 Plutons (PLU) were available for sale during the ICO, which represents 4.25% of the total supply of 20,000,000. Issuance for the remaining 95.75% will be limited and locked in rebate smart contract pool and NOT owned by Plutus.it, which means there will be a very low circulation from the initial distribution and a total of 20 million Plutons ever created.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.06%
Proof type
24სთ გაიხსნა $12.22
24სთ დაბალი $11.30
24სთ მაღალი $12.33
ფასი BTC-ში 0.00098248036914 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 20,000,000 PLU
მაქსიმალური რაოდენობა 20,000,000 PLU
კაპიტალი $228,593,120
24სთ მოცულობა(კოინი) 339 PLU
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $3,872
ბოლო განახლება 2020-08-05 23:25:42 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Pluton widget into your website copy the following code.