2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $366.89B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.82B

Rupee is a blockchain based cryptocurrency that uses peer-to-peer network to enable digital exchanges instantly. Rupee uses an altered version of the Scrypt Proof of Work mining algorithm, initially created for an online backup service named Tarsnap. The Scrypt algorithm is a ‘password-based key derivation function’, meaning that it infers a key from a password. Rupee chose to use Scrypt mining because it’s more suitable for a general purpose processor, as opposed to ASICs mining hardware.

წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type PoW
24სთ გაიხსნა $0.0032
24სთ დაბალი $0.0032
24სთ მაღალი $0.0032
ფასი BTC-ში 0.00000028000470 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 24,000,000 RUP
მაქსიმალური რაოდენობა 84,000,000 RUP
კაპიტალი $75,996
24სთ მოცულობა(კოინი) 0 RUP
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $0
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:36:32 +01:00 BST
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Rupee widget into your website copy the following code.