2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $365.87B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.60B

Tron is a blockchain-based protocol for a free content entertainment system, allowing  each user to freely publish, store and own data, and in the decentralized autonomous form, decides the distribution, subscription and push of contents and enables content creators by releasing, circulating and dealing with digital assets, thus forming a decentralized content entertainment ecosystem. Tronix ix an ERC20 token based on the Ethereum blockchain, acting as the basic unit of account on the platform. 

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.37%
Proof type
24სთ გაიხსნა $0.02
24სთ დაბალი $0.02
24სთ მაღალი $0.02
ფასი BTC-ში 0.00000179030172 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 66,752,028,672 TRX
მაქსიმალური რაოდენობა 2,147,483,648 TRX
კაპიტალი $1,349,058,432
24სთ მოცულობა(კოინი) 25,516,302 TRX
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $508,391
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:16:16 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Tronix widget into your website copy the following code.