2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $366.43B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.87B

USDT is a cryptocurrency asset issued on the Bitcoin blockchain via the Omni Layer Protocol. Each USDT unit is backed by a U.S Dollar held in the reserves of the Tether Limited and can be redeemed through the Tether Platform. USDT can be transferred, stored, spent, just like bitcoins or any other cryptocurrency.

USDT and other Tether currencies were created to facilitate the transfer of national currencies, to provide users with a stable alternative to Bitcoin and to provide an alternative for exchange and wallet audits which are currently unreliable. USDT provides an alternative to Proof of Solvency methods by introducing a Proof of Reserves Process.

In the Tether Proof of Reserves system, the amount of USDT in circulations can be easily checked on the Bitcoin blockchain via the tools provided at Omnichest.info, while the corresponding total amount of USD held reserves is proved by publishing the bank balance and undergoing periodic audits by professionals.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 1.78%
Proof type
24სთ გაიხსნა $1.00
24სთ დაბალი $1.00
24სთ მაღალი $1.00
ფასი BTC-ში 0.00008852283712 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 6,517,479,424 USDT
კაპიტალი $6,517,479,424
24სთ მოცულობა(კოინი) 31,714,454 USDT
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $31,716,562
ბოლო განახლება 2020-08-04 09:40:55 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Tether widget into your website copy the following code.