2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $346.46B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $8.47B

VRC is designed to reduce the PoW phase and enter PoS phase quickly. With a steady block reward and block time of sixty seconds, the PoW phase is designed to finish after the first few weeks of launch - 10/05/2014. The PoS interest rate is dynamic and depends on how much the coin is held and staked in the PoS. The dynamic interest rate is pegged at a sensible level of between 0-3% roughly. The PoS interest is gained through transaction fees which are also distributed to the Vericoin fund - to aid in development and promotion of the currency. There was no premine.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.00%
Proof type PoW/PoS
24სთ გაიხსნა $0.04
24სთ დაბალი $0.04
24სთ მაღალი $0.04
ფასი BTC-ში 0.00000384008894 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 33,039,692 VRC
კაპიტალი $1,314,636
24სთ მოცულობა(კოინი) 23,776 VRC
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $946
ბოლო განახლება 2020-09-10 05:05:05 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time VeriCoin widget into your website copy the following code.