2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $366.31B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $12.79B

Monero (XMR) is a cryptonight algorithm based alternative crypto currency. The coin is based on Proof of Work and has a block reward that varies smoothly. The difficulty retargets every block with a sixty second block target. 

Monero uses a Ring Signature system to protect your privacy, allowing users to make untraceable transactions.

  • Privacy (Untraceable payments, Unlinkable transactions)
    Monero daemon uses the original CryptoNote protocol except for the initial changes (as the block time and emission speed). The protocol itself is based on ring signatures (Daniel J. Bernstein's Curve25519 + Ed25519, Schnorr signatures on a Twisted Edwards curve) and stealth addresses. The end result is passive, decentralised mixing based on heavily-tested algorithms.
  • Decentralisation
    The smart mining[20] forthcoming feature will allow transparent CPU mining on the user's computer, far from the de facto centralization of mining farms and pool mining, pursuing Satoshi Nakamoto's original vision of a true p2p currency.
  • Scalability
    Monero has no hardcoded limit, which means it doesn't have a 1 MB block size limitation preventing scalability.
ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.43%
Proof type PoW
24სთ გაიხსნა $86.14
24სთ დაბალი $85.58
24სთ მაღალი $89.83
ფასი BTC-ში 0.00784264444555 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 17,653,984 XMR
კაპიტალი $1,564,496,128
24სთ მოცულობა(კოინი) 7,818 XMR
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $690,752
ბოლო განახლება 2020-08-04 08:40:26 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Monero widget into your website copy the following code.