2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $376.34B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $11.19B

Tezos is a new decentralized blockchain that governs itself by establishing a true digital commonwealth. It facilitates formal verification, a technique which mathematically proves the correctness of the code governing transactions and boosts the security of the most sensitive or financially weighted smart contracts.

Tezos takes a fundamentally different approach to governance by creating governance rules for stakeholders to approve of protocol upgrades that are then automatically deployed on the network. When a developer proposes a protocol upgrade, they can attach an invoice to be paid out to their address upon approval and inclusion of their upgrade. This approach provides a strong incentive for participation in the Tezos core development and further decentralizes the maintenance of the network. It compensates developers with tokens that have immediate value rather than forcing them to seek corporate sponsorships, foundation salaries, or work for Internet fame alone.

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.68%
Proof type Delegated Proof of Stake
24სთ გაიხსნა $3.26
24სთ დაბალი $3.12
24სთ მაღალი $3.26
ფასი BTC-ში 0.00026936747927 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 810,904,896 XTZ
კაპიტალი $2,570,568,448
24სთ მოცულობა(კოინი) 4,266,200 XTZ
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $13,621,592
ბოლო განახლება 2020-08-05 22:25:56 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time Tezos widget into your website copy the following code.