2273 კრიპტოვალუტა
ჯამში ბაზარზე არის $372.28B
მთლიანი მოცულობა 24სთ $11.70B

ZCash is a privacy driven cryptocurrency. It uses the Equihash as an algorithm, which is an asymmetric memory-hard Proof of Work algorithm based on the generalized birthday problem. It relies on high RAM requirements to bottleneck the generation of proofs and making ASIC development unfeasible. 

ZCash uses  zero-knowledge Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) to ensure that all information (sender, reciever, ammount) is encrypted, without the possibility of double-spending. The only information that is revealed regarding transactions is the time in which they take place.

Block explorer data from https://explorer.zcha.in/

ეწვიეთ საიტს open_in_new
წილი ბაზრის კაპიტალში 0.25%
Proof type PoW
24სთ გაიხსნა $84.86
24სთ დაბალი $84.39
24სთ მაღალი $98.02
ფასი BTC-ში 0.00817515214079 BTC
ამჟამინდელი რაოდენობა 9,750,244 ZEC
მაქსიმალური რაოდენობა 21,000,000 ZEC
კაპიტალი $928,125,696
24სთ მოცულობა(კოინი) 31,425 ZEC
24სთ მოცულობა (ვალუტა) $2,891,153
ბოლო განახლება 2020-08-05 23:30:21 +01:00 BST
ეწვიეთ საიტს open_in_new
იდენტიფიკატორი ბირჟა ტიპი ფასი რაოდენობა მთლიანი თანხა
თარიღი ფასი მოცულობა

To embed real-time ZCash widget into your website copy the following code.